Ring til 71 99 74 79

Du kan vælge, at vi skal tage os af hele eller dele af byggesags-processen

Men hvad sker der egentlig, når byggesagoglegeplads.dk tager sig af byggesagen?

Projektering af legeplads, legepladsredskaber og sekundært byggeri

Etablering af legepladsredskaber og hytter kræver færdige produktblade/tekniske datablade og en oversigt over placeringen. Det hjælper vi med, hvis du ikke selv ligger inde med det.

Upload til relevant(e) myndighed(er)

Vi uploader sagen til den eller de relevante myndigheder. Det sker online, og du får en orientering, når det er sket. Det eneste der kræves er en byggesagsbemyndigelse fra bygherre, og det klarer vi også meget gerne.

LER-identificering af stik i undergrunden

Dine folk skal kunne arbejde i og med jorden uden at støde på ubehagelige overraskelser. Vi er trænede i at samle oplysninger om stik (vand/kloak, fiber, telefon, el og andet), og mens vi venter på byggetilladelsen, indhenter vi de nødvendige oplysninger.

Byggetilladelse og andre formaliteter

Så snart vi modtager byggetilladelsen, videresender vi den til dig. Og så skal du sådan set bare planlægge arbejdet i din egen fremdrift.

Byggestart- og byggeslutmelding

I det øjeblik arbejdet påbegyndes, startmelder vi opgavebyg til byggesagsvagten. Når arbejdet er afsluttet, færdigmelder vi det samme sted.

Installationsrapportering fra cert. legepladsinspektør og ibrugtagningstilladelse

Ved etablering af nye legepladsredskaber forlanger man ikke sjældent en installationsrapport fra en uvildig legepladsinspektør, inden ibrugtagningstilladelsen kan gives. Hvis rapporten er anmærkningsfri, uploades den til sagen, og byggesagsmyndigheden udsteder efterfølgende en ibrugtagningstilladelse, og så kan der leges på livet løs.

Du kan hele tiden følge med. Hver gang der sker noget i sagen, modtager du en mail med oplysninger om sagens fremdrift. Timeforbrug vil løbende fremgå af korrespondancen.

Timeprisen er DKK 650,- plus moms, og vi arbejder udelukkende på medgået tid.