Ring til 71 99 74 79

VELKOMMEN TIL RÅDGIVNING OM BYGGESAGER OG LEGEPLADSER

Kontor

Når en byggesag kræver byggetilladelse, er vi eksperter. Vi har indgående kendskab til bygningsreglementet, og stor erfaring med byggesager.

Hvor kan vi hjælpe:

  • Legepladser og legepladsredskaber
  • Fitnessområder og fitnessredskaber
  • Mindre sekundært byggeri såsom bålhytter, shelters, skure og carporte.

Hvad kan vi hjælpe med:

  • Byggesagshåndtering, herunder upload til relevant(e) myndighed(er), indhentning af tilladelser samt byggestart- og færdigmelding
  • Byggesagsrådgivning
  • Bygherrerådgivning
  • Projektering af legepladser, fitnessområder, sekundært byggeri og udemiljøer
  • Installationsrapportering fra cert. legepladsinspektør

Gør det du er god til, og lad os gøre, hvad vi er gode til: Byggesagshåndteringen og bygherrerådgivning.

Ring til os på  71 99 74 79  og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvorfor vælge os

Prisrigtig byggesagshåndtering til tiden

§

Indgående kendskab til legepladsforskrifter og lovgrundlag

Omfattende branchekendskab og stort netværk